POLITYKA PRYWATNOŚĆI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-18

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Strona internetowa działająca pod adresem https://hertzrecording.com/ jest prowadzona przez HERTZ RECORDING STUDIO WIESŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod nr KRS:
0000391428, NIP: 9662071506, REGON: 200487303.

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

2.1. za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem HERTZ RECORDING STUDIO
ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK;

2.2. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected];

2.3. za pomocą połączenia telefonicznego pod numerem: +48 601 699 187 ;

 

 • RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

 

 1. Dane osobowe

Podczas korzystania z naszego Sklepu możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres dostawy
 • Dane płatnicze (np. numer karty kredytowej)

 

 1. Dane automatycznie zbierane

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbieramy pewne informacje, takie jak:

 • Adres IP
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny
 • Data i godzina wizyty
 • Strony, które odwiedzasz.

 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
 2. Dane osobowe będą przetwarzane następujących celach:
  • w związku z zawarciem i realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celach rachunkowych (Art. 6 ust 1 lit c RODO);
  • w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  • w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość email, na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO – dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora poprzez kontakt z użytkownikami Sklepu internetowego;
  • w związku z dostarczaniem newslettera w tym informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach, promocjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  • w związku z zarządzaniem stroną, grupami na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w celu zapewnienia kontaktu oraz w celach informacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną, korzystania ze strony sklepu internetowego oraz w celach marketingowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

 

 1. ODBIORCY DANYCH
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą podmioty zewnętrzne z którymi współpracuje Administrator tj.:
  • banki,
  • dostawcy usług obsługujących płatności w sklepie internetowym,
  • firmy ubezpieczeniowe,
  • dostawcy usług pocztowych i kurierskich,
  • dostawcy usług informatycznych administratora,
  • firmy, które dostarczają narzędzia do analizy aktywności na stronie naszego sklepu internetowego https://hertzrecording.com/,
  • obsługa prawna,
  • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania umowy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy i realizacją obowiązku archiwizacji.
 3. W przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania.

 

 • PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1.2. dostępu do swoich danych osobowych;

1.3. sprostowania swoich danych osobowych;

1.4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

1.6. prawo do żądania przenoszenia danych.

 1. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz niezbędne do komunikacji.

 

 1. PROFILOWANIE
 2. Aby dostosować reklamy do Pani/Pana preferencji i wysyłać bezpośredni marketing (np. reklamy na Facebooku), będziemy przetwarzać dane osobowe w sposób automatyczny i tworzyć profil aktywności. Jednak nie będzie Pan/Pani doświadczać żadnych prawnych konsekwencji ani znaczących zmian w swojej sytuacji.
 3. Dane osobowe, które będą profilowane, odpowiadają danym, które zostały wymienione wcześniej w kontekście analizy Twojej aktywności na stronie internetowej.
 4. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w przypadku prowadzenia działań marketingowych dostosowanych do preferencji odbiorców. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia tego celu (jeśli nie poda Pan/Pani tych danych, nie będziemy mogli prowadzić działań marketingowych dostosowanych do Pani/Pana preferencji).
 5. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu profilowania do momentu skutecznego złożenia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Ma Pan/Pani możliwość wyłączenia piksela Facebooka w okienku informacyjnym dotyczącym plików cookie.

 

 1. POLITYKA COOKIES
 2. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka plików cookies opisuje, w jaki sposób nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie do zbierania i przechowywania informacji podczas korzystania z naszej witryny. Niniejsza polityka ma na celu dostarczenie jasnych informacji na temat tego, jakie pliki cookies używamy, dlaczego to robimy oraz jak można nimi zarządzać.

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe przechowywane na Pani/Pana urządzeniu, które zawierają informacje o aktywności na stronie internetowej. Pliki te pozwalają nam na dostosowanie witryny do Pani/Pana preferencji oraz ułatwiają korzystanie z niej. Pliki cookies mogą być tymczasowe (sesyjne) lub długoterminowe (stałe).

Rodzaje plików cookies używanych na naszej stronie:

 1. a) Pliki cookies niezbędne do działania strony: Te pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Bez nich niektóre funkcje mogą być niedostępne lub działać niepoprawnie.
 2. b) Pliki cookies analityczne: Używamy plików cookies analitycznych, aby zbierać informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Dzięki tym informacjom możemy doskonalić naszą witrynę i dostosowywać ją do potrzeb użytkowników.
 3. c) Pliki cookies do celów reklamowych: Niektóre pliki cookies służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam na naszej stronie oraz innych witrynach. Mogą one śledzić Twoją aktywność w celu dostarczania reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom.
 4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 5. a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 6. b) W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

 1. Podsumowanie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu zapewnienia lepszej jakości usług i dostosowania treści do Pani/Pana potrzeb. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z naszą Polityką plików cookies. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 2. W związku z używaniem narzędzi, takich jak Google Analytics Facebook Pixel, narzędzi do rozsyłania newslettera przez naszych współadministratorów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do różnych państw spoza Unii Europejskiej. Oto lista państw trzecich, do których mogą być przekazywane Twoje dane: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia.
 3. Przekazanie danych do tych państw trzecich jest oparte na:
  • Dla krajów takich jak Andora, Argentyna, Kanada (działalność komercyjna), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj, Wielka Brytania, USA (organizacje komercyjne) – decyzjach Komisji Europejskiej, które stwierdzają, że te państwa trzecie zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  • Dla USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – stosowanie standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r.
 4. Może Pan/Pani otrzymać kopię danych, które są przekazywane do tych państw trzecich, od naszych współadministratorów.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Skontaktuj się z nami

[email protected]
+ 48 601 699 187
https://hertzrecording.com
Hertz Recording Studio Wieslawski Sp.J.  ul. A Struga 9 15-198 Białystok Poland