PROGRAM 1

Będziesz w stanie:

 • Zrozumieć podstawowe koncepcje teorii dźwięku
 • Zrozumieć zastosowania skal decybeli w inżynierii dźwięku
 • Zrozumieć podstawowe zasady dźwięku jako zjawiska fizycznego, np. częstotliwość, amplituda i widmo oraz jako zjawisko psychoakustyczne, np. wysokość, głośność i barwa
 • Interpretować i opisywać zmiany związane z dźwiękiem za pomocą skali decybeli
 • Zrozumieć cele i procesu kompozycji i analiza słuchowa związana z aranżacją
 • Zrozumieć strukturę i aranżację produkcji muzycznych
 • Zrozumieć cele i zastosowania słuchania związanego z inżynierią dźwięku
 • Analizować materiał muzyczny pod kątem gatunku i poszczególnych instrumentów
 • Sprawdzić  ogólną charakterystykę poszczególnych elementów (instrumentów) produkcji muzycznej
 • Ocenić rolę instrumentów w produkcji (aranżacji)
 • Ocenić poziom i równowagę widmową, obraz stereo i zakres dynamiczny nagrań
 • Wyrównać  jakość nagrań „obserwowanych” i „referencyjnych” oraz określenie możliwych strategii w celu zmniejszenia różnic.
 • Używać różne rodzaje urządzeń pomiarowych używanych w produkcji muzyki
 • Zrozumieć funkcję standardowego sprzętu audio w produkcji muzycznej
 • Zrozumieć zasady działania komputerowych urządzeń przetwarzających sygnały
 • Zrozumieć znaczenie obiektywnej oceny przetwarzania sygnału
 • Wymień i zróżnicuj różne standardowe typy sygnałów audio
 • Kategoryzować różne typy konsol mikserskich i ich elementy
 • Wyszczególnić i rozróżnić urządzenia przetwarzające sygnał
 • Opisz rolę pól krosowych i „normalizacji” połączeń
 • Wybrać i użyć różnych typów wtyczek korektora
 • Wybrać i użyć różnych rodzajów wtyczek do przetwarzania zakresu dynamicznego podczas nagrania lub miksu
 • Wybrać i użyć różnych rodzajów wtyczek do przetwarzania efektów podczas nagrania lub miksu
 • Samodzielnie przeprowadzać ćwiczenia w zakresie kształcenie słuchu
 • Zapoznać się z zasadami edycji dźwięku opartej na cyfrowej stacji roboczej
 • Zrozumieć proces nagrywania sygnałów za pomocą cyfrowych urządzeń roboczych audio
 • wyszukiwać, sprawdzać, importować i eksportować pliki audio
 • Zidentyfikować różne rodzaje ścieżek używanych w Cubase
 • Tworzyć ścieżki MIDI za pomocą Cubase
 • Wybierać najbardziej wydajny tryb edycji DAW dla określonych aplikacji
 • Zrozumieć zasady działania mikrofonów
 • dokonać rejestracji i edycji instrumentów muzycznych 
 • dokonać rejestracji i edycji partii  wokalnych (strojenie)
 • Dostosować sygnały, aby osiągnąć równowagę przestrzenną
 • Grupować ścieżki, VCA
 • Zmiksować projekt wielościeżkowy za pomocą kontrolera DAW
 • Ustawić program Cubase do określonych celów nagrywania
 • Używać instrumentów wirtualnych opartych na DAW
 • Zaprogramować podstawowe ścieżki MIDI
 • Określić i sprecyzować na czym polega specyfikacja pracy w Radio
 • zapoznać się z zadaniami realizatora dźwięku podczas emisji live i montażu w Radio
 • Określić i sprecyzować na czym polega specyfikacja pracy w Operze i Filharmonii
 • zapoznać się z zadaniami realizatora dźwięku podczas spektaklu w operze